Daily Reflection Memorial of Saint Elizabeth Ann Seton, Religious